CÔNG TY TNHH GIẶT ỦI HẤP TẨY CAO CẤP NƠ XANH
(BLUE RIBBON LAUNDY)

(08) 3780 0934

Căn hộ cao cấp

GIẶT THỬ Sau khi thống nhất thời gian giao-nhận, nơi giao-nhận hàng, khối lượng hàng hóa hàng ngày và ký kết hợp đồng thì Công ty sẽ tiến hành sắp xếp nhân viên phụ trách theo đúng nhu cầu của Quý Khách Hàng. Đối với Quý Khách Hàng là phân khúc Căn hộ – Khách

Khách sạn – Nhà hàng

GIẶT THỬ Sau khi thống nhất thời gian giao-nhận, nơi giao-nhận hàng, khối lượng hàng hóa hàng ngày và ký kết hợp đồng thì Công ty sẽ tiến hành sắp xếp nhân viên phụ trách theo đúng nhu cầu của Quý Khách Hàng. Đối với Quý Khách Hàng là phân khúc Căn hộ – Khách

Nhà hàng tiệc cưới

Đồ khách

Đồng phục

Bệnh viện