CÔNG TY TNHH GIẶT ỦI HẤP TẨY CAO CẤP NƠ XANH
(BLUE RIBBON LAUNDY)

(08) 3780 0934

Liên hệ

CTY TNHH GIẶT ỦI HẤP TẨY CAO CẤP NƠ XANH

Địa chỉ: Lô A 6 C, Khu A Khu CN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM

Tel: 3780 0934, 3780 0783, 3780 0935

Fax: 3780 0923

email: noxanh2005@yahoo.com